W celu reklamacji towaru niezgodnego z umową, Kupujący wysyła lub dostarcza towar wraz z podpisanym zawiadomieniem o niezgodności towaru z umową pod adres:

S Trade LTD

Magazyn

Pysząca 21

56-120 Brzeg Dolny

Poland

Rozpatrzenie reklamacji towaru niezgodnego z umową nastąpi w ciągu 14 dni

Dokumenty:

Formularz reklamacyjny