Obchodní podmínky firmy S TRADE LTD

Note:Goods with product codes starting with the letters: PWF, H, ARG (Alexander Rose furniture and accessories) may be subject to additional customs duties due to the UK's exit from the European Union.

Úvod

1. Obchod je provozován firmou S TRADE LTD se sídlem ve Velké Británii.
S TRADE LTD
71 SUTTON HALL ROAD
PSČ: TW5OPX, London
telefon: 0044 7435 296 206
e-mail: sklep@strade.com.pl

Kancelář:

S TRADE LTD
International House
24 Holborn Viaduct
London EC1A 2BN
Great Britain

Pobočka v Polsku (kontaktní údaje na území Polska):

S Trade LTD

Budynek Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
ul. Wystawowa 1
Wrocław 51-618
Polsko
telefon: 796-563-524
e-mail: sklep@strade.com.pl
Firma působí na anglickém a polském trhu od roku 2014.

Kancelář, Sklad:

Budynek Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
ul. Wystawowa 1
Wrocław 51-618
Polsko
telefon: 796-563-524
e-mail: sklep@strade.com.pl

2. Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

3. Nákup zboží znamená uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a společností S TRADE LTD týkající se zboží prezentovaného prostřednictvím Internetového obchodu a v souladu a) s popisem a podmínkami aukce, b) s těmito obchodními podmínkami.

Nákup zboží

1. Ceny uvedené v tomto internetovém obchodě jsou včetně DPH. Ke každému zakoupenému zboží přikládáme specifikaci. Na žádost Kupujícího vystavujeme zjednodušený daňový doklad. Na žádost Kupujícího před provedením platby za zboží vystavujeme proforma fakturu.

2. Cena uvedena v popisu zboží zahrnuje náklady na: balení, zabezpečeni proti poškození, přípravu zboží a také náklady spojené se zprostředkováním poštovních služeb. K placené ceně zboží je třeba přičíst cenu za doručení. Žádné další poplatky nejsou Kupujícímu účtovány.

3. V případě omylu při objednávce, může Kupující objednávku upravit, a to prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.

4. Upevnění, zabezpečení a předávání příslušných ustanovení uzavřené smlouvy nastává okamžikem vytištění a předání Kupujícímu včetně dodání zjednodušeného daňového dokladu nebo specifikaci zboží.

Způsoby platby

Kupující má možnost uhradit cenu za zboží následujícím způsobem:
a) okamžitá platba kreditní nebo debetní kartou – PayU,
b) platba předem bankovním nebo poštovním převodem na bankovní účet: 70 2490 0005 0000 4520 6184 9354 (Alior Bank),
c) platba dobírkou – při převzetí zboží v maximální hodnotě 800 zł. V případě vyšší hodnoty objednávky, je nutno zaplatit zálohu po dohodě s obsluhou obchodu.

Doprava

1. Zboží prodávané firmou je dodáváno z Velké Británie prostřednictvím kurýrské nebo poštovní služby. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy a je asi 4–7 pracovních dnů. Všechny možné způsoby doručení jednotlivého zboží jsou uvedeny v jeho popisu.

2. Po vítězství v aukci Kupující je povinen zvolit jednu z možností dodání zboží a oznámit Prodávajícímu telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím formuláře dodávky. Zároveň kupující uvede doručovací adresu. V případě, že doručovací adresa uvedena nebyla, místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

3. Pokud zvolena Kupujícím barva zboží není k dispozici okamžitě a je to jasně uvedeno v popisu, může být dodací lhůta prodloužena v souladu s informacemi uvedenými u jednotlivých barev.

4. Při nákupu a potvrzení platby (nebo potvrzení objednávky na dobírku) v pracovní dny do 14:00 hod., je zboží ještě stejný den posíláno. V jiném případě je zboží posíláno nejpozději následující pracovní den.

5. Možnost osobního odběru po předchozí domluvě s Prodávajícím.

Vrácení a výměna zboží

1. Je-li Kupující spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 2. března 2000 o ochraně spotřebitele a odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadným či nebezpečným výrobkem (Dz. U. 2000 r., Nr 22, poz.271, ze zm.), má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

2. Nárok na vrácení zboží bez udání důvodu nepřísluší Spotřebiteli v případě plnění, které má vlastnosti určené Spotřebitelem v jím podané objednávce nebo úzce spojené s jeho osobou.

V případě vrácení zboží bez udání důvodu, Kupující odešle nebo osobně doručí toto zboží na adresu:
S Trade LTD
Budynek Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
ul. Wystawowa 1
Wrocław 51-618
Polsko
společně s podepsaným Prohlášením o odstoupení od smlouvy nejpozději v poslední den 14denní lhůty.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, zašle Prodávající peníze za zboží převodem na účet Zákazníka a to nejpozději do 7 pracovních dnů.

3. Po konzultaci s Prodávajícím je možné zboží vyměnit za jinou velikost nebo jakékoliv jiné (pokud je zboží dostupné).

V takovém případě Kupující hradí pouze náklady pro dodávku na území Polska (náklady na dopravu z Velké Británie pokrývá naše firma).

4. Vyhrazujeme si právo výměnu odmítnout, pokud:
a) vrácené zboží bude neúplné nebo poškozené
b) zboží bude posláno jiným způsobem, než bylo uvedeno Prodávajícím
c) v jiném případě, který by mohl vystavit naši firmu k dodatečným nákladům.

Záruka, reklamace

V případě reklamace zboží, které není v souladu s kupní smlouvou, Kupující odešle nebo osobně doručí toto zboží spolu s podepsaným Oznámením o nesouladu s kupní smlouvou na adresu:
S Trade LTD
Budynek Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
ul. Wystawowa 1
Wrocław 51-618
Polsko

Reklamace zboží, které není v souladu s kupní smlouvou bude vyřízena ve lhůtě 14 dnů.

Závěrečná ustanovení

1. V nejasných situacích se firma bude snažit Kupujícího kontaktovat za účelem objasnění všech podrobností.

2. Případné spory, které mohou vzniknout na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní se firma zavazuje řešit smírnou cestou. Všechny spory, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou budou rozhodovány příslušnými soudy.

3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah Kupujícího a Prodávajícího řídí platnými právními úpravami.