Ochrana osobních údajů na webu strade.com.pl

1. Obecné informace

1. Provozovatelem serveru strade.com.pl je společnost S TRADE LTD registrována ve Spojeném království.

2. Web realizuje funkce získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:

 • Prostřednictvím dobrovolně uvedených informací do formulářů;
 • Prostřednictvím ukládání souborů cookies do koncových zařízení;
 • Prostřednictvím shromažďování logů www serveru přes hostingového operátora;
2. Informace ve formulářích

1. Web shromažďuje informace poskytnuté dobrovolně uživatelem.

2. Web může navíc ukládat informace o parametrech spojení (označení doby, IP adresy).

3. Údaje ve formuláři nejsou zpřístupňovány třetím subjektům jinak, než se souhlasem uživatele.

4. Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány pro účely vyplývající z funkce konkrétního formuláře, např. za účelem uskutečnění procesu obsluhy přihlášky nebo obchodního kontaktu.

5. Údaje uvedené na formulářích mohou být předány subjektům, které technicky zajišťují některé służby, včetně kurýrních společností.

3. Informace o souborech cookies

1. Web používá soubory cookies.

2. Soubory cookies tvoří informační údaje, především textové soubory, které jsou ukládány v koncovém zařízení Uživatele webu a jsou určeny k využívání internetových stránek webu. Cookies obvykle obsahují název internetové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.

3. Subjekt, který umisťuje soubory cookies na koncovém zařízení Uživatele webu a má k nim přístup, je provozovatel webu.

4. Soubory cookies jsou využívány pro následující účely:

 • tvorba statistik, které pomáhají porozumět, jakým způsobem Uživatelé webu využívají internetové stránky, což umožňuje zdokonalení jejich struktury a obsahu;
 • udržení relace Uživatele webu (po přihlášení), díky které Uživatel nemusí na každé podstránce webu znovu zadávat uživatelské jméno a heslo;
 • určení uživatelského profilu pro zobrazování jemu přizpůsobených materiálů;

5. V rámci webu jsou používány dva základní typy souborů cookies: „dočasné” (session cookies) a „trvalé” (persistent cookies). Dočasné soubory cookies jsou ukládány v koncovém zařízení Uživatele do doby odhlášení, opuštění internetové stránky nebo vypnutí softwaru (internetového prohlížeče). Trvalé soubory cookies jsou uloženy v koncovém zařízení Uživatele po dobu nastavenou v parametrech souborů cookies, nebo do doby jejich odstranění Uživatelem.

6. Software pro prohlížení internetových stránek (internetový prohlížeč) obvykle umožňuje ukládání souborů cookies v koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé webu mohou v tomto rozsahu provést změnu nastavení. Internetový prohlížeč umožňuje odstranění souborů cookies. Lze také automaticky blokovat soubory cookies. Podrobné informace obsahuje podpora nebo dokumentace internetového prohlížeče.

7. Omezení používání souborů cookies může ovlivnit některé funkce na internetových stránkách webu.

8. Soubory cookies, umístěné v koncovém zařízení Uživatele webu, mohou být také využívány partnery a poskytovateli reklam spolupracujícími s provozovatelem webu.

9. Doporučujeme přečíst podmínky ochrany osobních údajů těchto firem a seznámit se s pravidly využití souborů cookies ve statistikách: Podmínky ochrany osobních údajů Google Analytics.

10. Soubory cookies mohou být využívány reklamními sítěmi, především sítí Google, k zobrazování reklam uzpůsobených způsobu, kterým uživatel web využívá. Za tímto účelem mohou ukládat informace o cestě navigace uživatele nebo o době návštěvy na dané stránce.

11. rozsahu informací o preferencích uživatele, shromážděných reklamní sítí Google, může uživatel prohlížet a editovat informace vyplývající ze souborů cookies pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logy serveru.

1. Informace o některém chování uživatelů jsou logovány v serverové vrstvě. Tyto údaje jsou využívány výhradně za účelem správy webu a zajištění co nejefektivnější obsluhy poskytovaných hostingových služeb.

2. Prohlížené zásoby jsou identifikovány přes adresy URL. Navíc mohou být ukládány následující informace:

 • doba přijetí dotazu,
 • doba odeslání odpovědi,
 • název stanice klienta - identifikace realizovaná přes protokol HTTP,
 • informace o chybách, ke kterým došlo při realizaci transakce HTTP,
 • URL adresa předchozí stránky navštívené uživatelem (referer link) - v případě, že přechod do webu proběhl přes odkaz,
 • informace o prohlížeči uživatele,
 • informace o IP adrese.

3. Výše uvedené údaje nejsou asociovány s konkrétními osobami, které navštěvují stránky.

4. Výše uvedené údaje jsou využívány výhradně pro účel správy serveru.

5. Zpřístupnění údajů

1. Údaje jsou poskytovány vnějším subjektům výhradně v právně přípustném rozsahu.

2. Údaje umožňující identifikaci fyzické osoby jsou poskytovány výhradně se souhlasem této osoby.

3. Provozovatel může být povinen poskytovat informace shromážděné přes web oprávněným orgánům na základě zákonem podložených požadavků, v rozsahu vyplývajícím z žádosti.

6. Správa souborů cookies - jak v praxi souhlasit a odvolat souhlas?

1. Pokud uživatel nechce dostávat soubory cookies, může změnit nastavení prohlížeče. Upozorňujeme, že vypnutí obsluhy souborů cookies, nezbytných pro ověření, bezpečnost, udržení preferencí uživatele může komplikovat a v krajních případech znemožnit využívání www stránek.

2. Za účelem správy nastavení cookies zvolte z následujícího seznamu internetový prohlížeč/systém a postupujte podle návodu:

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone
 • Blackberry